Manufacturers

Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939 Maximize

Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939

Med Lenin på byrån handlar om normer kring klass, genus och sexualitet, hur de återupprepades i den kommunistiska veckopressen samt vilka effekter skildringarna kunde få. Genom att tillämpa en post-strukturalistisk feministisk teoriapparat i sin analys visar Andrés Brink Pinto en ny väg för den arbetarhistoriska traditionen, en väg som tar...

More details

Andrés Brink Pinto

Warning: Last items in stock!

Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939 <p>Belönad med 2010 års Rudolf Meidner-pris! Ur Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks forskningsråds motivering: "Andrés Brink Pintos avhandling är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av den arbetarhistoriska forskningen. I sin analys av den kommunistiska pressen visar han hur klass, kön och sexualitet förutsätter och samspelar med varandra. Hans undersökning är en både nöjsam och intressant läsning, men ger också nya verktyg för att analysera hur olika normer bidrar till att skapa och reproducera/återskapa ojämlikhet. Den bidrar därmed till en aktuell debatt."</p> <p>Den svenska kommunistiska rörelsen såg sig som en rörelse för arbetarklassen, något som återspeglas tydligt i rörelsens propaganda. I de veckotidningar partiet och ungdomsförbundet gav ut markerade man ständigt att det som förenade partimedlemmarna var deras gemensamma erfarenhet av klassamhället och deras glödande kommunistiska övertygelse. I de skönlitterära beskrivningarna av hur en medlem ur arbetarklassen skulle agera är det dock övertydligt att det subjekt som skildrades återupprepade en rad normer som inte direkt handlade om klass. De berättelser som publicerades i den kommunistiska veckopressen sklidrade istället ett arbetarklassubjekt som i högsta grad besatt ett genus och en sexualitet - och vars status som god medlem i arbetarklassen till stor del bestämdes av i vilken utsträckning hon eller han förmådde uppfylla de kommunistiska normerna kring genus och sexualitet. De kategorier som historikern ofta vill studera var för sig flyter i den kommunistiska veckopressen samman och är centrala för varandras förståelse.</p> <p>Med Lenin på byrån handlar om normer kring klass, genus och sexualitet, hur de återupprepades i den kommunistiska veckopressen samt vilka effekter skildringarna kunde få. Genom att tillämpa en post-strukturalistisk feministisk teoriapparat i sin analys visar Andrés Brink Pinto en ny väg för den arbetarhistoriska traditionen, en väg som tar hänsyn till att klassnormer formuleras genom och i samklang med beskrivningar av genus eller sexualitet. Därigenom blir det möjligt att skildra hur den kommunistiska rörelsens propaganda möjliggjorde ett heterosexuellt arbetarklassubjekt.</p> <p>Andrés Brink Pinto är historiker verksam vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. Med Lenin på byrån är hans doktorsavhandling.</p> <p class="description_box"><strong>Författare:</strong> <a title="Andrés Brink Pinto" href="http://www.ageradistribution.net/agera/sv/search?controller=search&amp;orderby=position&amp;orderway=desc&amp;search_query=Andr%C3%A9s+Brink+Pinto&amp;submit_search=S%C3%B6k"><span style="color: #df1f23;"><span style="color: #df1f23;">Andrés Brink Pinto</span></span></a><br /><strong>Språk:</strong> Svenska<br /><strong>Format:</strong> Bok (häftad)<br /><strong>Sidor:</strong> 286<br /><strong>Utg.datum:</strong> 2009-01-16<br /><strong>Förlag/utgivare:</strong> <span style="color: #df1f23;"><a class="fw-nml" title="Pluribus förlag" href="http://www.ageradistribution.net/agera/en/9_pluribus"><span class="fw-nml" style="color: #df1f23;">Pluribus förlag</span></a></span><br /><strong>Dimensioner:</strong> 240 x 160 x 18 mm<br /><strong>Vikt:</strong>  540 g<br /><strong>ISBN:</strong> <span>9789197787505</span></p>
110,00 kr

Belönad med 2010 års Rudolf Meidner-pris! Ur Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks forskningsråds motivering: "Andrés Brink Pintos avhandling är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av den arbetarhistoriska forskningen. I sin analys av den kommunistiska pressen visar han hur klass, kön och sexualitet förutsätter och samspelar med varandra. Hans undersökning är en både nöjsam och intressant läsning, men ger också nya verktyg för att analysera hur olika normer bidrar till att skapa och reproducera/återskapa ojämlikhet. Den bidrar därmed till en aktuell debatt."

Den svenska kommunistiska rörelsen såg sig som en rörelse för arbetarklassen, något som återspeglas tydligt i rörelsens propaganda. I de veckotidningar partiet och ungdomsförbundet gav ut markerade man ständigt att det som förenade partimedlemmarna var deras gemensamma erfarenhet av klassamhället och deras glödande kommunistiska övertygelse. I de skönlitterära beskrivningarna av hur en medlem ur arbetarklassen skulle agera är det dock övertydligt att det subjekt som skildrades återupprepade en rad normer som inte direkt handlade om klass. De berättelser som publicerades i den kommunistiska veckopressen sklidrade istället ett arbetarklassubjekt som i högsta grad besatt ett genus och en sexualitet - och vars status som god medlem i arbetarklassen till stor del bestämdes av i vilken utsträckning hon eller han förmådde uppfylla de kommunistiska normerna kring genus och sexualitet. De kategorier som historikern ofta vill studera var för sig flyter i den kommunistiska veckopressen samman och är centrala för varandras förståelse.

Med Lenin på byrån handlar om normer kring klass, genus och sexualitet, hur de återupprepades i den kommunistiska veckopressen samt vilka effekter skildringarna kunde få. Genom att tillämpa en post-strukturalistisk feministisk teoriapparat i sin analys visar Andrés Brink Pinto en ny väg för den arbetarhistoriska traditionen, en väg som tar hänsyn till att klassnormer formuleras genom och i samklang med beskrivningar av genus eller sexualitet. Därigenom blir det möjligt att skildra hur den kommunistiska rörelsens propaganda möjliggjorde ett heterosexuellt arbetarklassubjekt.

Andrés Brink Pinto är historiker verksam vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. Med Lenin på byrån är hans doktorsavhandling.

Författare: Andrés Brink Pinto
Språk: Svenska
Format: Bok (häftad)
Sidor: 286
Utg.datum: 2009-01-16
Förlag/utgivare: Pluribus förlag
Dimensioner: 240 x 160 x 18 mm
Vikt:  540 g
ISBN: 9789197787505

No customer comments for the moment.

Write your review

Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939

Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939

Med Lenin på byrån handlar om normer kring klass, genus och sexualitet, hur de återupprepades i den kommunistiska veckopressen samt vilka effekter skildringarna kunde få. Genom att tillämpa en post-strukturalistisk feministisk teoriapparat i sin analys visar Andrés Brink Pinto en ny väg för den arbetarhistoriska traditionen, en väg som tar...

Write your review